Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ANKA SPOR FAALİYETLERİ EĞİTİM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Anka Spor Faaliyetleri Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (Anka Spor) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini,  hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesi ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince Veri Sorumlusu sıfatıyla Anka Spor olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3.kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Anka Spor tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

a) Veri Sorumlusu Hakkında 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verileriniz, Anka Spor tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında, Anka Spor veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Anka Spor’un ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Anka Spor’un tüm ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile verilen hizmetlerin yürütülmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve Anka Spor’un insan kaynakları ve istihdam uygulamalarının yönetilmesidir. Kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, Anka Spor ve iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Anka Spor’un tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Anka Spor’un ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Anka Spor’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Anka Spor’un insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda yazılı haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Anka Spor’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen başvuru formundaki adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Anka Spor tarafından duyurulacaktır.
  Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com